SAMSUN KAVAK ÇALBAŞI KÖYÜ
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 
Ana Sayfa
Çalbaşı Köyü
Derneğimiz
Tanışalım
Aramızdan Ayrılan Üyeler
Aramızdan Ayrılan Üye Yakınları
Yönetim
Faaliyetler
Bizden Haberler
Reklamlar
 
<< Geri

»Çalbaşı Köyü \ Soyağacı

Köyümüz nüfusuna kayıtlı;           

1-AŞI

13-DİÇER

2-AYAZ

14-DİNÇ

3-AYDINER

15-DUMAN

4-BAL

16-DURAK

5-BALCI

17-ERCAN

6-BOLAT

18-ERDOĞAN

7-COŞKUN

19-ERKIŞ

8-ÇAKIR

20-ERİŞGİN

9-ÇILDAN

21-GENKEŞ

10-ÇILDIR

22-GERİŞ

11-ÇIKLA

23-GEZE

12-DEMİR

24-GÜÇ

25-GÜLMEN

37-KIYAK

26-GÜNEŞ

38-KURT

27-GÜR

39-KURTÇA

28-HOT

40-OĞRAŞ

29-İDE

41-ÖZÇELİK

30-İÇTEN

42-SOYLU

31-KAHRAMAN

43-SÜREN

32-KARA          

44-TANGAL

33-KARAÇAN    

45-TAŞDÖVEN

34-KAŞKA

46-UĞUR

35-KAŞTAŞ

47- YAĞMUR

36-KANÇIN

48- YILMAZ

          Soyadlı aileler bulunmaktadır.
Ayrıca Polat soyadlı bir aile daha vardır. Bu ailenin Bolat ailesi ile bağlantılı olduğu bilinmektedir.

Bu ailelerin bir kısmı çoğunluğu Samsun şehir merkezine olmak üzere göç etmişlerdir. Ancak, köy ile olan bağlar devam etmektedir.

Demir, Yağmur, Özçelik, Balcı ve Kurtça soyadları köyde en kalabalık sülaleleri oluşturmaktadır.

 Bunlar Sırası İle;

1-AŞI soyadly aileler;
            2-AYAZ soyadlı aileler;

3-AYDINER soyadlı aileler köyümüzde Necip İmamgil diye bilinir. Necip İmam aslen Bafralı olup, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra köye imam olarak tutulmuş, daha sonra köyde evlilik yaparak köyümüze yerleşmiştir.
            4-BAL
soyadlı aileler;
 

5-BALCI soyadlı aileler;

6-BOLAT soyadlı iki hane bulunmakta olup, bu ailelere İstanbullugil denmektedir. İstanbullu lâkabı ile bilinen Ayşe Hanım aslen komşu köy Hacıllı'dandır. Kendi köyünde yetim kalınca bir yakını tarafından İstanbul'a götürülmüştür. Daha sonraki yıllarda Hacıllı Köyü'ne geri dönmüş ve köyümüzden Mustafa Efendi ile evlilik yaparak köyümüze gelin gelmiştir. Kendisine İstanbullu dendiği için bu haneye İstanbullugil denmiştir.
           7-ÇOŞKUN
soyadlı aileler;

8-ÇAKIR soyadly aileler;

9-ÇILDAN soyadlı aileler;

 

 

Bu ailenin köye ilk gelişi Kadıoğlu Ahmet Kahya Kadıoğlu beyliğinden gelerek köye yerleşmiştir.Köyün ilk kurucularındandır.Ahmet Kahyanın Ahmet isminde bir oğlu olmuş, Onunda Ahmet ve Murat isimli iki oğlu olmuştur.Ahmet'in İsmail adında bir oğlu olmuştur, Murat'ın ise Emine ve Hanife adında iki kızı olmuştur.90 harbinde Murat ve Ahmet şehit olmuşlardır.İsmail amcasının kızı Hanife ile evlenmiştir.Bu evlilikten;Murat, Hamide, Şaziye, Samiye, Ahmet, Şaban adında altı çocuğu olmuştur.Murat Balcılardan Ahmet balcının kızı Seher ile evlilik yapmıştır. Ahmet ise Müezzinoğullarından Mehmet İdenin Kızı ile evlilik yapmıştır.

10- ÇILDIR  soyadlı Köyümüzde tek bir hane bulunmaktadır. Ali Efendi Kars/Çıldır'dan köyümüze geldiği için bu soyadı almıştır. Ali ÇILDIR 1915'li yıllarda Doğu illerimizin Ermeniler tarafından işgal edilmesi üzerine çok küçük yaşlarda bölgeden kaçarak köyümüze gelmiş ve köyde hizmetkarlık yapmaya başlamıştır. Daha sonra köyümüzde evlilik yaparak, köye yerleşmiştir. 1940'lı yıllarda da köyümüzde muhtarlık yapmıştır.

11-ÇIKLA soyadlı aileler;

12-DEMİR soyadlı aileler; Köyde geniş sülaleli bir ailedir. Çakır Hasangil diye de bilinir. Resüloğullarındandır. Köye ilk gelenlerdendir. Çakır Hasan efendinin Ahmet adlı oğlundan Mustafa (kördede), Kazım(çavuş), Bayram(çavuş), Hasan (onbaşı), Ahmet, Zarife ve Şehri adlı evlatlarının olduğu, bazı çocuklarını küçük yaşlarda kaybettiği bilinmektedir. Ahmet Efendinin 12 çocuğu olduğu bilinmektedir. 
      Zarife adlı kızı Uğur soyadlı aileye, Şehri Mahmut Ağalara gelin gitmiştir. Mustafa adlı oğuldan oluşan haneye Kördedegil, Kazım adlı oğuldan oluşan haneye Kazımçavuşgil, Bayram adlı oğuldan oluşan haneye Bayramçavuşgil, Hasan adlı oğuldan oluşan haneye Hasanonbaşıgil,  Ahmet adlı oğuldan oluşan haneye de Kozakgil denir. 

Bu Ailelerin ilk soyadı Semizdir. Daha sonra Mustafa, Kazım, Bayram ve Hasan, DEMİR soyadını, Ahmet adlı evladın çokukları ise DİNÇ soyadını almışlardır.Köyde Demir ve Dinç soyadlı aile fertleri amcazade torunlarıdır.

Kördedenin Rifat, Mehmet ve Çakır adlı 3 evladı olmuştur. Çakır Hanım Çatkaya (Kadamut) köyüne gelin gitmiştir. Kazım çavuşun Hasibe, Hanife, Döne, Bayram adlı 4 evladı olmuştur. Hasibe Hanım Karaahmetgile, Hanife Hanım Kördedegile, Döne Hanım Kadamut köyüne gelin gitmiştir.

Bayram çavuşun; Bayram Ali, Sabire, Sami adlı 3 evladı olmuştur. Sabire Hanım Çakallı köyüne gelin gitmiştir.

Hasanonbaşının; Ahmet, Abdullah adlı evlady olmuştur. Ahmet efendinin; Hasbi ve Hilmi adlı iki evladı olmuştur.   

13-DİNÇER soyadlı aileler;

14-DİNÇ soyadlı aileler;

15-DUMAN soyadlı aileler;

16-DURAK soyadlı aileler;

17-ERCAN soyadlı aileler; Çerkez kökenlidir.Çerkez Hüseyin Efendi köye, evlilik yaparak yerleşmiştir.Çerkez Hüseyin'in Mehmet, Salim, Şerife, Sabire, Seyit Ahmat adlı beş evladı olmuştur. Şerfe hanım Köseoğullarından Murat KARAÇAN ile, Sabire Hanım Yağmur ailesinden Necati YAĞMUR ile evlilik yapmıştır. 
            18-ERDOĞAN
soyadlı aileler;

19-ERKIŞ soyadlı aileler;

20-ERİŞGİN soyadlı aileler;
         
21-GENKE? soyadlı aileler;

22-GERİŞ soyadlı aileler;
            23-GEZE soyadlı aileler;

24-GÜÇ soyadlı aileler;

25-GÜLMEN soyadlı bir aile vardır. Erzurum İspir'den gelmişlerdir.Molla Mehmet Efendi fıryıcıdır. Çakallı'da fırıncılık yapmış ve bu sırada köyümüzden evlenerek köyümüze yerleşmiştir.

26-GÜNEŞ soyadlı aileler;Köyümüzde GÜNEŞ soyadlı ailelere Recepgil de denir. A.Abdullah Efendi Kadıoğullarındandır ve köye ilk gelenlerden olup köyün kurucularındandır. Abdullah Efendinin Recep adlı oğlundan Mustafa ve Şerif adlı iki oğlu ile Emine isimli olmak üzere 3 çocuğu olmuştur. Emine Hanım Gülükgilin Ali BALCI ile evlenmiştir. Şerif efendinin ölüm nedeni bilinmemektedir.  Fadik Hanım Kadamut Köyüne evlilik yapmıştır.
     Mustafa adlı evladından;Çakır, Mustafa, Fatma(Fadik), Recep, Mehmet, Şerafettin, Bayram, Emini(Hatice), Kezban, şehri, Remziye isimli çocukları olmuştur.Soyadı kanunu ile Recepgil sülalesi GÜNEŞ soyadını almıştır.  

27-GÜR soyadlı aileler;

28-HOT soyadlı aileler Çorum/Sungurlu/Yekbasevcisi Köyü'nden gelmişlerdir. Bu ailelere Kürt Aligil denmektedir. Kürt Ali olarak bilinen Ali Efendi 1850'li yıllarda köyümüze gelerek evlilik yapmış ve köye yerleşmiştir. Bu ailenin Çorum dışında Ankara, İzmir ve Trabzon illerinde aynı soyadı taşıyan akrabaları vardır.

29-İDE soyadlı aileler;

30-İÇTEN soyadlyıaileler;

31-KAHRAMAN soyadlı aileler;

32-KARA soyadlı aileler Doğu Karadeniz (Trabzon/Of) kökenlidir. Kara soyadlı aileler kalaycılıkla iştikal ettiklerinden köyümüz ve çevresinde KALAYCILAR diye bilinir.

33-KARAÇAN soyadlı aileler;

34-KAŞKA soyadlı aileler;

35-KAŞTAŞ soyadlı aileler;
           
36-KANÇIN soyadlı aileler;

37-KIYAK soyadlı aileler;

38-KURT soyadlı Köyümüzde iki aile vardır.

1.Grup: KURT soy isimleri olan aile Kadıoğullarından olup köyümüzün yerlisidir.. Büyük Dede Kara Yusuf oğlu Kara Ahmet'in iki oğlundan birisi Mehmet diğeri Şerift ve iki kız kardeş Mevlüde ve Eminedir. Şerif'in Kurt Mehmet adında bir oğlu olup Kurt Mehmet'inde 6 çocuğu vardır.Bunlar Yusuf,Mehmet,Mustafa,Sabire,Şerif ve Ruşendir. Mustafa'nın oğlu Mehmet KURT 22. Dönem Samsun Millet Vekilliği yapmıştır.Şerif'in oğlu Abdurrahman Kurt ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olup İlahiyat Profesörüdür. 

 

2.Grup Kurt Soyadlı aileler ise Doğu Karadeniz (Rize-Trabzon) kökenlidir. 


 

39-KURTÇA soyadlı aileler;

40-OĞRAŞ soyadlı aileler;

41-ÖZÇELİK Soyadlı aileler;(Ali Efendi)            
 
Himmetoğullarından Koca Mustafa Havza'nın Karageçmiş köyünden Çakallı Dereköy'üne gelmiş, buradan Değirmencili Köyüne yerleşmiş.Mustafa Efendinin 4 oğlundan biri olan ve Amasya Medresesinde yetişen Ali Efendi Köyümüze imam olarak gelmiştir.Uzun yıllar imamlık ve demircilik yapmıştır. Molla Mustafa, Molla Vehbi, Molla Abdullah, Molla Zühdü, Nuri, Mevlük(kel Ali ailesine gelin gitmiş), Zeliha(Motullahgil ailesine gelin gitmiş) isiminde 5 erkek ve 2 kız çocuğu olmuştur.Soyadı kanunu ile Molla Mustafa, Molla Abdullah ve Nuri isimli evladları ÖZÇELİK soyadını almıştır.Molla Vehbi YILMAZ soyadını , Molla Zühtü ise Karapınar köyüne İmam olarak gitmiş ve İNANLI soyadını almıştır.
    Molla Mustafa'nın;Hanife, Kurt Mehmet(Demirci), Zeynep adlı 3 evladı olmuştur.Hanife hanım Demir sülalesinden Bayram çavuş ile, Zeynep hanım Kürtaligilden Ali Efendi ile evlilik yapmıştır.
    Molla Abdullah'ın; Ali, Mustafa

42-SOYLU soyadlı aileler;Kadyoğullarındandır.Köye ilk gelenlerdendir.Gençağagil diye bilinirler.Gençağanın oğlu olmamıştır. Ali Efendi kardeşi Ahmet Efendiyi babası Koca Mustafa'yı ikna ederek Gençağanın kızı ile evlendirmiş ve köye yerleşmesini sağlamıştır.Bu evlilikten;Ahmet(Molla), Mehmet adlı iki oğlu olmuştur.
            43-SÜREN soyadlı aileler Çerkez kökenlidir. Bu köye, evlilik yaparak yerleşmişlerdir. Çerkez Mustafa'nın Satılmış, İkbal, Kamil ve Emine adlı 4 evladı olmuştur. İkbal hanım aynı köye(Kürtgile), Emine hanım Çerkez Karapınarı'na evlilik yapmıştır.

44-TANGAL soyadlı aileler Damatgil diye bilinmektedir. Mustafa Efendi komşu köy Susuz'dan Ahmet Kahyalar'a damat olarak gelmiştir. Bu nedenle bu aileye Damatgil denmiştir.

45-TAŞDÖVEN soyadlı aileler;

46-UĞUR soyadlı aileler;

47-YAĞMUR soyadlı aileler,

 

 

     Geniş sulaleli bir ailedir. Yağmuroğulları olarak bilinen bu aileden, Yozgat İli Merkez Alaca Köyünden Kavak İlçesine İsmail Ağa isimli bir kişi memur olarak gelmiştir. İsmail Ağa'nın 4 oğlu olduğu bilinmektedir. Bunlardan Mustafa ve  Mahmut Ağa, Minoz (Çalbaşı) köyüne evlilik yaparak yerleşmişlerdir. Mustafa Ağa, Eset kızı Fatma Hatun ile evlenmiştir. Diğer kardeşlerden Ferzah Ağa Beyköy'üne, Mutul Ağa Koşaca Köyü'ne yerleşmiştir. Köyümüze yerleşen Mustafa Ağa'nın iki çocuğu olmuştur. Bunlar  Lütfullah (Mutullah) ve Ayşe'dir. Mutullah'ın  Şakir, Kezban, Hayriye ve Ali adlı dört çocuğu olmuştur. Ali Balkan Harbi'nde şehit olmuştur. Mutullah Ağa Samsun'da 1869-1904 yılları arası mültezimlik (vergi memurluğu) yapmıştır. Mutullah'ın hanesi 1920-1922 yılları arasında 56.piyade alayına 2 sene alay karargahı olarak hizmet vermiştir. 1936’da ise, Tahrir Komisyonu  (Kadostra) elemanlarına hizmet vermiştir. Şakir Ağa'nın 8 çocuğu olmuştur. Bunlar Feride, Fatma, Hanife, Emine, Cemile, Fikriye, Lütfullah ve Fikri(Şakir) dir. 

 

Mahmut ağanın 5 kızı 2 oğlu olmuştur. Oğulları Kurtça Mehmet ve Şerif Ağa'dır.Kurtça Mehmet'ten Ali, Hatice, Şerafettin ,Kurtça Mehmet adlı 4 çocuğu olmuştur. Ali İstiklal Savaşı'nda şehit olmuştur. Ali'nin Osman , Mehmet ve Besime adlı üç çocuğu vardır. Şerif Ağa'nın ise 3 kızı ile Teyfik adlı bir oğlu olmuştur. Teyfik'in Mahmut ve Mustafa isimli iki oğlu olmuştur. Şerafettin'in 4 kız 4 oğlu olmuştur. Bunlardan İbrahim YAĞMUR Derneğimizin 2. genel kurulunda Dernek Başkanlığına şeçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Koşaca Köyü'ne yerleşen Mutul Ağa'nın Gülahmet adında bir oğlu olmuştur. Gülahmet'in ise Arif, Hasan ve Mustafa adında üç oğlu olmuştur.

Bunlardan Arif'in Rüştü, Hamide, Kezban ve Şehri adında dört çocuğu olmuştur. Bu çocuklardan Şehri Çalbaşı Köyü'nden Ali AYAZ ile evlilik yapmış olup, Seydahmet ve İkbal adında iki çocuğu olmuştur. Arif'in oğlu Rüştü'nün Lütfi, Hüseyin, Hasan, Arif, Arslan, Metin, Lütfiye, Saniye, Sevinç ve Semiha adında on tane çocuğu olmuştur.

Gülahmet oğlu Hasan'ın Ahmet adında bir oğlu ile Rukiye adında bir kızı vardır. Ahmet'in ise; Abdullah, Mustafa, Mehmet, Fatma ve Ayşe adında beş çocuğu olmuştur.

Gülahmet oğlu Mustafa'nın Mehmet, Hüseyin, Hasan, Ayten, Duriye ve Ayşe adında altı tane çocuğu olmuştur.

Yağmuroğulları'nın Koşaca köyü'ne yerleşen nesli, ERDOĞAN soyadını almıştır.

48-YILMAZ soyadlı aileler;

 
 DERNEK DUYURULARI

Tarihimiz (Soyağacı)
Hedeflerimiz
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır.
 
 ANKET

 
 DÖVİZ KURLARI

TCMB

Alış   Satış
Dolar le>Sayfa   ntuleneme
Euro le>Sayfa   ntuleneme
  Arama Sayfası :
 
Samsun Kavak Çalbaşı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği © Copyright 2012
Bu web sitesinin tüm hakları saklıdır !
Powered By ÇALBAŞI